Güncel Yazılar
İnovasyon
BELEDİYELERDE İNOVASYON Tanımı; Bilim ve Teknoloji dünyasının en güncel sözcüklerinden biri olarak, özellikle iş dünyasında en çok kullanılan kelimelerden biri olan inovasyon Türkçe’de daha çok “yenilik/yenilenme” anlamında kullanılmaktadır. İnovasyon; Ekonomik, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin bilim ve teknoloji ile birleştirilerek ekonomik ve toplumsal faydayı maksimize etmektir. Organizasyonlar veya yönetimler; ekonomik ve toplumsal faydayı marjinal (artı değer) hale getirmek için ürünlerde, hizmetlerde, süreçlerde ve hizmetlerin sunumunda bilim ve teknolojiyi de kullanarak hem süreçleri, hem de sonuçları yenilemek zorundadırlar. Kısaca süreçleri yenileyiniz ki, sonuçlar yenilensin. Neden İnovasyon; inovasyon bir buluş veya icat değildir. Sınırlı olan kaynakların (zaman, mekan, para) yine sınırlı olan insanların yaşam eğrisi içinde etkin ve verimli kullanılması için, yönetimde hizmetler veya hizmetlerin sunumunda, süreçlerde, kamu siyaseti anlamında sosyal faydayı arttırmaktır. Ayrıca; 2023 Türkiye’sinin ulusal inovasyon girişimine yerelden katkı ve toplumsal refahın eşit ve adaletli bir dünyaya yükseltilmesini sağlamaktır. Genel amaç; küreselleşen dünyada, ülkemiz halkının yaşam kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi ve 2023 Türkiye’sinin ulusal inovasyon girişimine, yerelden katkı sağlamaktır. Özel amaç; kamu yönetiminde, özellikle Belediye yönetiminde, teşkilat ve organizasyon yapısı, hizmetin sunumu, üretimi ve süreçlerin yeni yöntemlerle arz edilmesi, taleplere göre yeni yerel politikaların oluşturulmasını sağlamaktır. Yönetimin süresinin sınırlı olması da (beş yıl) düşünülerek, Belediye yönetiminde etkin, verimli ve sürdürülebilir refah düzeyinde, yerel kalkınma yaratmaktır. ./..
Bu yazı 29.3.2011 tarihinde eklendi ve 1411 kez görüntülendi
Adem Yazır Tüm Hakları Saklıdır