Güncel Yazılar
Türkiye İlerleme Raporuna Kısa Bakış Siyasi Kriterler
Avrupa birliği genel sekreterliği tarafından hazırlanan 2010 ilerleme raporuna kısaca bir göz atalım ne kadar ilerlemişiz veya nerede kalmışız hep birlikte görelim. Bugünkü konumuz siyasi kriterler.
Türkiye siyasi kriterleri yeterli derecede karşılamaya devam etmiştir. Anayasa değişikliği doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak Anayasa reform taslağının hazırlanması ve kabul edilmesinde siyasi partiler ve sivil toplumla geniş istişarelerde bulunulmamıştır. Anayasa değişikliklerinin Avrupa standartlarına uygun olarak ve şeffaf ve katılımcı biçimde uygulanması kilit unsurdur teşkil etmektedir. Yani Anayasa değişikliği konusunda mutlaka uzlaşma olmalıdır. Ayrıca temel haklar bakımından hala kayda değer çaba gösterilmesi gerekmektedir. Gazetecilere karşı açılan çok sayıdaki dava ve medya üzerindeki yersiz baskı basın özgürlüğünü uygulamada zayıflatmaktadır. Demokratik açılım (Kürt meselesi) beklentileri henüz karşılamamıştır.
Demokrasi ve Hukukun üstünlüğü, konusunda suç örgütü olduğu iddia edilen Ergenekon’a karşı soruşturmalar devam etmektedir. Ancak tüm şüpheliler için yargı güvenceleri konusunda endişeler mevcuttur. Bir başka husus siyasi partilerin kapatılması konusunda usul ve gerekçelere ilişkin mevzuatını Avrupa standartlarına uygun hale getirmesi gerekmektedir.
Kamu yönetimi reformu, konusunda kamu denetçileri kurumunun kurulması, kişisel verilerin korunması ve bilgiye erişim bakımından bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak kamu hizmetlerinin reformu konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Güvenlik güçlerinin sivil denetimi, konusunda ilerleme sağlanmıştır. Anayasa değişiklik paketi Askeri mahkemelerin yetkisini sınırlandırmıştır. Yargı alanında, yargı reform stratejisinin uygulanması bakımından ilerleme kaydedilmiştir. Hâkimler ve savcılar yüksek kurulunun(HSYK)oluşumu konusunda ki değişiklik olumlu bir adımdır. Ancak Adalet bakanı hala HSYK’ YA başkanlık etmekte ve soruşturmalar konusunda son sözü söylemektedir.
Yolsuzlukla mücadele, kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirilmiş, ancak yolsuzluk hala birçok alanda yaygın olarak devam etmektedir. İnsan hakları ve azınlıkların korunması, konusunda özellikle toplantı düzenleme özgürlüğü ve kadın hakları, çocuk hakları ve kültürel haklar bakımından bazı ilerlemeler kaydedilmiş, ancak özellikle ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü konusunda kayda değer çaba gösterilmemiştir. İnsan hakları kurumlarının BM ilkeleri ile tamamen uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olumlu eğilim devam etmiş, ancak kolluk kuvvetleri yetkililerince orantısız güç kullanımı devam etmekte ve bu durum endişe yaratmaktadır.
Gazetecilere karşı açılan dava sayısının fazlalığı endişe konusudur. Medya üzerindeki aşırı siyasi baskılar ve yasal belirsizlikler uygulamada basın özgürlüğünü etkilemektedir. İnternet sitelerinin sık, sık yasaklanması endişe yaratmaktadır. Kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanması, Türkiye için önemli zorluk olmaya devam edeceği görülmektedir. Din özgürlüğü konusunda din adamlarının eğitimi de dahil olmak üzere tüm gayri Müslim cemaatlerin ve Alevilerin kısıtlama olmaksızın faaliyet göstermelerine imkan tanıyacak şekilde yasal çerçevenin oluşturulması gerekmektedir.
Sendikal haklarla ilgili Hukuki çerçeve AB standartları ve İLO sözleşmeleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Romanlara ilişkin kapsamlı bir politikanın bulunmaması nedeniyle romanlar hala eğitim, barınma, sağlık ve kamu hizmetlerine erişimde sık, sık ayrımcı muameleyle karşılaşmaktadırlar. Ne kadar ilerlemişiz siz karar veriniz..

Haber Kaynağı :
Kaynağı Görmek İçin Buraya Tıklayınız
Bu yazı 28.3.2011 tarihinde eklendi ve 1441 kez görüntülendi
Adem Yazır Tüm Hakları Saklıdır