Güncel Yazılar
Seçmen Şikayetleri ve Önemi
Esas konuya girmeden, şikâyet niçin önemlidir. Sorusuna cevap bulalım. Şikâyetler bize sorunların görünmeyen, yani buz dağının altını görmemizi saglar. Şikâyetlerin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde ele alınması, problemin tümünü görmemizi, hizmet veya mesajımızın kalitesini geliştirmemizi, siyasal partiler veya yöneticilerin aleyhinde konuşmaların önlenmesini sağlar. Şikâyetler ayrıca kişisel veya siyasal gelişmeleri sağlayan fırsatlarda kazandırır yaratıcı olma, taktir kazanma, beceri geliştirme bu gelişmelere örnek olarak verilebilir. Aslında ‘’Birçok Şikâyet gerçek’’değildir. Bunu akıldan çıkarmamak gerekir. Ancak Mühim olan seçmenin şikâyet hakkının bulunduğunu, hala bir seçmen olduğunu ve gelecekte de seçmen olacağını unutmamak gerekir. Seçmen öneri ve şikâyetlerini ele alabilme yöntem ve becerileri seçmenin sadık kalmasına neden olabilir. Nitekim bilimsel verilere göre, hizmet ya da verilen mesajlardan hoşnut olmayan veya inandırıcı bulmayan, her seçmenin bu durumu 36 kişiye aktardığı, hoşnut olanların ise sadece 4-5 kişiye ilettikleri araştırmalarla ortaya konmuştur. Yani memnun olmayan bir seçmen 36 kişiye ulaşarak memnuniyetsizliğini iletebilirken, memnun olan bir seçmen sadece 4 kişiye iletmektedir. Bunun için şikayette bulunan, hizmet ya da mesajın kalitesini beğenmeyen veya siyasal organizasyonun, hiçbir düzeltici eylemini görmediği için kaybedilen seçmen hiçbir zaman tek kişi olarak kalmayacaktır. Bu nedenle şikâyetlerin ele alınması seçmen odaklı bir siyasal organizasyon için çok önemlidir. Seçmen ilişkileri aslında kişiler arası bir iletişim şeklidir. İyi ve etkin bir iletişim, iyi ve etkin siyasal parti-seçmen ilişkileri oluşturur. Seçmen şikâyeti, size ve partinize yanlışın düzeltilmesi, seçmenin güven ve sadakatini kazanmanız için bir şans verdiğini asla unutmamak gerekir. İktidar da olan siyasal partiler için en zor durum eskisi gibi seçmenlerle sağlıklı ve yeterli ilişki kurulamamasıdır. Azarlanma veya diğer endişelerle şikâyetlerini aktaramaz veya o şikâyet mevcut yönetim için çok önemli bir şikâyet olarak değerlendirilmez. Çünkü otobüsün veya trenin koltukları doludur hatta ayakta yolculuk yapanlar da orta alanı doldurmuştur. bu trenden inen bir daha binemeyecektir. Dışarıda kalan hiç binemeyecektir. Bunun için muhalefet otobüsleri seçmenlere bir fırsattır. Çünkü oturacak boş yerler mutlaka vardır. Seçmen şikâyetlerini, başlıca iki nedenden oluştuğunu görmekteyiz. Birincisi yaratılan imaj sonucu seçmen beklentileri çok yüksek olmuşsa, ikincisi ise seçim vaadi yerine getirilmemişse seçmen memnuniyetsizliği ortaya çıkmaktadır. Mesela herhangi bir siyasal parti kadın veya genç oranının parlamentoda yüzde yirmi olacaktır diyerek imaj yaratıp yüzde üç listeye yazarsa veya bir il veya ilçe için bir belediye başkanlığı için 9 aday adayı adaylığa kabul ederek seçmen beklentilerini yükseğe çıkarmışsa buna yüksek imaj yaratma politikası diyebiliriz. Bunun sonucunda en az sekiz adayın memnuniyetsizliği olacaktır. Bu potansiyel güç her an bir başka siyasal oluşuma destek verecek seçmen kesimidir. Önümüzdeki referandum süreci Anayasa referandumundan daha çok siyasal partiler için Türkiye genelinde en geniş katılımlı anket olarak yorumlanacaktır.Siyasette süreç stratejileri bu sonuca göre yeniden yapılandırılacaktır.
Bu yazı 23.1.2011 tarihinde eklendi ve 1596 kez görüntülendi
Adem Yazır Tüm Hakları Saklıdır