Güncel Yazılar
Yönetime Kum Saati Teorisi
Hiç şüphesiz ki yönetimin en küçük birimi ailedir Dernekler, vakıflar,şirketler,belediyeler,velhasıl kamu ve özel sektörler de birer yönetim birimi ve yönetim yeridir.Yönetim ve yönetme hem evrensel bir kavramdır,hem de çok önemlidir. ‘’Yönetimde Kum Saati’’teorisinin bir hipotezi ve iki gerçeği vardır. Bu teorinin hipotezi, zaman(süre),gerçekleri ise yönetenlerin yönetme süresi, yönetilenlerin ise yaşam süresidir. Sınırlı zaman kuramı, teorimize göre, her iki gerçek içinde, geçerli bir kuramdır. Sınırlı zaman, yönetenin kendi düzeni ve yönetimiyle ilgili olduğu kadar, yönetilen unsurlarla da yakından ilgilidir. Ayrıca; yasalar, tüzükler, yönetmeliklerle de yönetimi sınırlayan faktörlerin başında gelir. Çünkü yönetimin ve yönetilenlerin temel ve geri dönüşümü mümkün olmayan tek doğal kaynağıdır. Ama ne yazık ki hepimiz onu acımasızca hiç farkında olmadan hatta hoyratça her gün bilinçsizce tüketiriz. ’’Kum saati teorisi’’ bunun için evrensel bir teori olmakla birlik de,sonuçları itibariyle de evrensel bir gerçektir.Dolayısıyla artık,faraziye olmaktan çıkmıştır.Burada ispatlanması gereken husus,yönetenlerin zamanı, yönetilenlerin zamanından daha küçüktür.Yönetimin sınırlı süresi dolduğun da, kum saati ters çevrilmesi gerekir.Tüketilen bu zamanın her iki unsur için de geri kazanılması artık mümkün değildir.Hizmet ve üretimlerin reel anlamda ölçülmesi, kullanılan zamanla orantılıdır.Kar/zarar veya toplumsal marjinal fayda,yönetim süresi içinde çıkan üretim sonuçları,sosyal,siyasal,ekonomik kazanımlara göre belli olacaktır. Yönetimlerin zamanı, normal şartlarda ülkemizde beş yıl dır,bu kamu ve özel sektörlere göre farklılıklar göstermekle beraber genel teamüller bu yöndedir.süresini tamamlayan yönetimler tekrar yönetme gelebilirler.Ancak yönetilenlerin zamanı yönetenlerin süresinden yaklaşık on altı kat daha büyüktür.Dünya halklarının yaşam eğrilerinin normal şartlarda seksen yıl olduğunu varsayarsak yönetimlerin bu süreç içinde üst üste tam on altı kez iktidara veya yönetime gelmeleri gerekmektedir. Demokratik rejimlerde ve ülkemizde beş kez üst üste yönetime gelen müstesna yöneticiler olabilir, ancak o da muhakkak ki her yönetim döneminde ufak değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. Yine de yönetilenlerin süresine ulaşamadığı görülmektedir. Bundan dolayı yönetimin süresi yönetilenlerden daha küçüktür. Boşu, boşuna tüketilen zamanın sosyal, siyasal, ekonomik sonuçlarını ve bizlere neler kazandırıp neler kaybettirdiğini aslında hesaplamak çok zor olmasa gerek. Bu teorinin ispatlayacağı bir gerçek de sosyal, siyasal boyutunu bir kenara bırakıp ekonomik boyutunda test etmek olacaktır.
Bu yazı 22.8.2010 tarihinde eklendi ve 1422 kez görüntülendi
Adem Yazır Tüm Hakları Saklıdır